Download de berekening van de dividendbelasting in 2022.


Dividendbelasting 2022

De hoogte van de dividendbelasting verandert bijna ieder jaar. Voor 2022 geldt echter hetzelfde tarief als in 2021, namelijk 26,9% aan dividendbelasting. De BV of NV die dividend uitkeert, houdt al 15% in (ook dit tarief is in 2022 niet gewijzigd). Dit betekent dat u in de aangifte inkomstenbelasting nog een last van 11,9% kunt verwachten over het bruto dividend. U krijgt dus meer dividend uitgekeerd dan u netto mag houden!

Journaalposten dividend BV/NV

Boeking dividend

Overige reserves

Aan Te betalen Dividendbelasting (15%)

Aan Te betalen Dividend (85%)

Boeking betaling dividendbelasting

Te betalen Dividendbelasting

Aan Liquide middelen

Boeking betaling dividend

Te betalen Dividend

Aan Liquide middelen

Download een gratis voorbeeld van notulen dividenduitkering van onze zustersite Boema.nl


Mede mogelijk gemaakt door – Cnoop BedrijfsovernamesDividend uitkeren of winst inhouden