Download de berekening van de dividendbelasting in 2023.


Dividendbelasting 2023

De hoogte van de dividendbelasting verandert bijna ieder jaar. Voor 2023 geldt voor het eerst een grensbedrag met een laag en een hoog tarief. Het grensbedrag is 67.000 euro. Onder dit bedrag betaalt u 24,5% dividendbelasting. Boven dit bedrag betaalt u 31% dividendbelasting. De BV of NV die dividend uitkeert, houdt 15% in.

Journaalposten dividend BV/NV

Boeking dividend

Overige reserves

Aan Te betalen Dividendbelasting (15%)

Aan Te betalen Dividend (85%)

Boeking betaling dividendbelasting

Te betalen Dividendbelasting

Aan Liquide middelen

Boeking betaling dividend

Te betalen Dividend

Aan Liquide middelen

Download een gratis voorbeeld van notulen dividenduitkering van onze zustersite Boema.nl


Mede mogelijk gemaakt door – Cnoop BedrijfsovernamesDividend uitkeren of winst inhouden