Download de berekening van de waarde van een waarde verhuurde of verpachte woning 2022 (fiscaal).


Berekening: waarde verhuurde of verpachte woning 2022

Bij het verhuren of verpachten van een huis wil de belastingdienst voor de aangifte box 3 graag de waarde van de woning weten. Daar het huis verhuurd of verpacht is, is de waarde lager dan in onverhuurde staat. Om hiermee om te gaan heeft de belastingdienst de Leegwaarderatio bedacht.

De leegwaarderatiotabel biedt een waarderingsmethode voor verhuurd en verpacht vastgoed (waarbij de huurder ook huurbescherming geniet). De waarde is afhankelijk van de jaarlijkse huurprijs en de WOZ-waarde. Deel je de jaarlijkse huurprijs door de WOZ-waarde, dan geeft de leegwaarderatiotabel aan welk percentage van de WOZ-waarde de waarde van het verhuurde huis bepaalt.

Let op eventuele gewijzigde tarieven en voorwaarden. De berekening gaat uit van een normale huur (een huur die ook van toepassing zijn wanneer aan een willekeurige derde verhuurd zou worden).


Mede mogelijk gemaakt door Anno VastgoedLeegwaarderatio