Download de gratis berekening in Excel zorgtoeslag 2021


Zorgtoeslag 2021

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering. Zorgtoeslag krijgt u niet automatisch, maar dient u aan te vragen bij De Belastingdienst.

De voorwaarden voor het krijgen van zorgtoeslag zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U hebt een Nederlandse zorgverzekering
  • Uw inkomen ligt onder de (gezamenlijke) inkomensgrens
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of bent legaal in Nederland
  • Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog

Onder inkomen valt:

  • inkomsten uit werk
  • een uitkering, bijvoorbeeld: een werkloosheidsuitkering (WW), bijstandsuitkering of een uitkering bij ziekte
  • een pensioen, bijvoorbeeld: een ouderdomspensioen (AOW) of een bedrijfspensioen
  • andere inkomsten: alimentatie voor uzelf, bijverdiensten als freelancer of gastouder
  • Studiefinanciering telt niet mee.

Daarnaast mag u op 1 januari 2021 niet meer dan € 118.479 aan vermogen hebben (of € 149.819 met een toeslagpartner).