Berekening: stelling van Pythagoras

Download de berekening van de lengte van een schuine of een rechtshoekzijde met de stelling van Pythagoras in Excel: Stelling van Pythagoras De stelling van Pythagoras luidt: a2 + b2 = c2 a2 + b2 zijn de rechtshoekzijden, c2 is de schuine zijde. Met de stelling kan je de lengte van de schuine zijde berekenen. […]

Lees verder

Berekening: oppervlakte van een cirkel

Download de berekening van de opervlakte van een cirkel in Excel: Oppervlakte van een circel De oppervlakte van een circel kan berekend worden met de formule π * straal kwadraat. De straal is de helft van de diameter. En π is afgerond 3,1415926535.

Lees verder

Berekening: aantal waarnemingen steekproef

Download de berekening van het aantal waarnemingen voor een monetaire steekproef op basis van S-waarde en de uitvoeringsmaterialiteit. Berekening aantal waarnemingen steekproef Het uitvoeren van een steekproef heeft als voordeel dat een uitspraak gedaan kan worden over heel de populatie, terwijl maar een deel van de populatie gezien wordt. Een goede steekproef vergt een onderbouwd […]

Lees verder

Berekening: kengetallen

Download de berekening van kengetallen / financiële ratio’s. Berekening kengetallen Kengetallen (of financiële ratio’s) vertellen de gebruiker van de financiële cijfers meer over de prestaties van de onderneming. Wanneer de kengetallen over meerdere perioden vergeleken worden, geven de cijfers richting of de onderneming de goede kant uit gaat. De belangrijkste kengetallen zien toe op liquiditeit, […]

Lees verder

Berekening: Yield to maturity – YTM

Download de berekening van de Yield to maturity – YTM. Berekening: Yield to maturity – YTM Yield to maturity (afgekort YTM) is een berekening voor het resterende rendement op een lening / obligatie die je tot einde looptijd aanhoudt. De methode houdt rekening met de uitgiftekoers, de huidige koers, de coupon en de resterende looptijd. […]

Lees verder

Berekening: BMI (mannen en vrouwen)

Download de berekening van BMI van mannen en vrouwen. BMI berekenen (mannen en vrouwen) BMI staat voor Body Mass Index. Met de variabelen lengte en gewicht toont BMI een classificatie variërend van  ondergewicht tot zeer ernstig overgewicht (morbide obesitas). In deze berekeningen wordt de BMI voor mannen en vrouwen getoond. De leeftijdsbandbreedte is van 18 […]

Lees verder

Berekening: standaarddeviatie

Download de berekening in Excel van de standaarddeviatie Standaarddeviatie De standaarddeviatie is de wortel van het gemiddelde van de kwadraten van de afwijkingen van het gemiddelde. Nu begrijp je het vast nog niet, maar zeg maar de gemiddelde afwijking van het gemiddelde over de waarnemingen. Liggen alle waarnemingen dicht bij het gemiddelde (bijvoorbeeld een leeftijdscheck in […]

Lees verder

Berekening: conversie gewichtsmaten

Download de berekening in Excel conversie gewichtsmaten Conversie gewichtsmaten Het omrekenen van de ene gewichtsmaat naar de andere gewichtsmaat kan lastig zijn. Om deze reden hebben we een handig overzicht in Excel opgesteld. Vul een gewichtsmaat in en het overzicht toont de conversie naar andere veelgebruikte gewichtsmaten. Zo berekent u bijvoorbeeld eenvoudig hoeveel ounce er […]

Lees verder

Berekening: conversie lengtematen

Download de berekening in Excel conversie lengtematen Conversie lengtematen Het omrekenen van de ene lengtemaat naar de andere lengtemaat kan lastig zijn. Om deze reden hebben we een handig overzicht in Excel opgesteld. Vul een lengtemaat in en het overzicht toont de conversie naar andere veelgebruikte lengtematen. Zo berekent u eenvoudig hoeveel zeemijl een kilometer […]

Lees verder