Berekening: logaritme

Download de berekening van het logaritme in Excel: Logaritme Het logaritme impliceert het getal dat resulteert wanneer een reëel positief getal met de exponent wordt machtsverheden. Voorbeeld: Het logaritme van 100 is bijvoorbeeld 2, omdat 10 tot de 2e macht 100 is. Een logaritme is een wiskundige functie die de exponent of de macht aangeeft […]

Lees verder