Download de berekening van de jaarruimte 2023 voor de IB-aangifte 2023.


Berekening: jaarruimte 2023

Jaarruimte is het bedrag dat u kunt gebruiken voor extra pensioenopbouw (derde pijler). De jaarruimte is jaarafhankelijk (de berekening voor dit jaar verschilt met die van vorig jaar). Jaarruimte mag in box 1 als aftrekpost opgenomen worden, wat benutting al snel interessant maakt.

De formule voor jaarruimte in 2023 is: (30,0% x premiegrondslag ) – (6,27 x factor A) – F. (let op: afhankelijk van aannemen Wet toekomst pensioenen, anders 13,3% i.p.v. 30%)!

De formule voor jaarruimte in 2022 was: (13,3% x premiegrondslag ) – (6,27 x factor A) – F.

Zie het voorbeeld in Excel voor nadere duiding van de begrippen.

De jaarruimte 2023 valt met dezelfde gegevens als 2022 dus aanzienlijk hoger uit.

Bij het berekenen van de jaarruimte, gebruikt u de gegevens van het vorige jaar. Bij deze berekening over 2023 (voor de IB-aangifte 2023) gebruikt u dus de gegevens van 2022. De jaarruimte dient voor 31-12-2023 op bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering, lijfrentebankspaarrekening of lijfrentebeleggingsrekening gestort te worden.

De jaarruimte is actueel voor iedereen die de AOW-leeftijd nog niet bereikt heeft. Bekijk altijd de site van de Belastingdienst voor eventuele wijzigingen.