Voor de opvangkosten voor de kinderopvangtoeslag gaat de overheid uit van een maximum uurprijs.

De maximale uurtarieven zijn ingesteld om de kosten voor kinderopvang binnen de perken te houden en ervoor te zorgen dat de overheid geen buitensporige tarieven hoeft te vergoeden. Als de kosten van de opvang hoger zijn dan het maximale uurtarief, moeten ouders het verschil zelf betalen. Dit systeem moedigt ouders aan om te zoeken naar betaalbare opvangopties die binnen de gestelde tarieven vallen.


Maximale uurprijs voor de kinderopvangtoeslag 2024

De maximale tarifering voor de kinderopvangtoeslag varieert per soort opvang:

 1. Dagopvang bij een kindercentrum (€ 10,25 in 2024, € 9,12 in 2023)
 2. Buitenschoolse opvang bij een kindercentrum (€ 9,12 in 2024, € 7,85 in 2023)
 3. Dagopvang of buitenschoolse opvang bij een gastouder (€ 7,53 in 2024, € 6,85 in 2023)

Download de berekening van de maximale uurprijs voor de kinderopvangtoeslag 2024 in Excel:


Maximale uurprijs voor de kinderopvangtoeslag 2023

De maximale tarifering voor de kinderopvangtoeslag varieert per soort opvang:

 1. Dagopvang bij een kindercentrum (€ 9,12 in 2023, € 8,50 in 2022)
 2. Buitenschoolse opvang bij een kindercentrum (€ 7,85 in 2023, € 7,31 in 2022)
 3. Dagopvang of buitenschoolse opvang bij een gastouder (€ 6,85 in 2023, € 6,52 in 2022)

Download de berekening van de maximale uurprijs voor de kinderopvangtoeslag 2023 in Excel:


Maximale uurprijs voor de kinderopvangtoeslag 2022

De maximale tarifering voor de kinderopvangtoeslag varieert per soort opvang:

 1. Dagopvang bij een kindercentrum (€ 8,50 in 2022, € 8,46 in 2021)
 2. Buitenschoolse opvang bij een kindercentrum (€ 7,31 in 2022, € 7,27 in 2021)
 3. Dagopvang of buitenschoolse opvang bij een gastouder (€ 6,52 in 2022, € 6,49 in 2021)

Download de berekening van de maximale uurprijs voor de kinderopvangtoeslag 2022 in Excel:


Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is een financiële tegemoetkoming van de Nederlandse overheid voor ouders die gebruik maken van kinderopvang. Deze toeslag helpt ouders om de kosten van kinderopvang te dekken, waardoor zij kunnen blijven werken of studeren. De hoogte van de toeslag hangt af van verschillende factoren, waaronder het inkomen van de ouders, het aantal kinderen, de soort opvang en het aantal opvanguren. Een cruciaal aspect hierbij is het maximale uurtarief dat de overheid vergoedt. Dit artikel biedt een overzicht van de kinderopvangtoeslag en de maximale uurtarieven die van toepassing zijn in 2024.

Wat is Kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is bedoeld om ouders financieel te ondersteunen bij de kosten van kinderopvang. De toeslag wordt verstrekt door de Belastingdienst en kan worden aangevraagd door werkende ouders, studerende ouders, ouders die een traject naar werk volgen of een inburgeringscursus doen. Het doel van de toeslag is om kinderopvang betaalbaar te maken, zodat ouders kunnen deelnemen aan het arbeidsproces of onderwijs.

Hoe wordt de Kinderopvangtoeslag Berekend?

De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt berekend op basis van:

 1. Gezamenlijk inkomen van de ouders: Hoe hoger het inkomen, hoe lager de toeslag.
 2. Aantal kinderen in de opvang: Ouders krijgen meer toeslag naarmate zij meer kinderen naar de opvang brengen.
 3. Aantal uren opvang: De toeslag wordt berekend op basis van het aantal uren dat de kinderen naar de opvang gaan, tot een maximaal aantal uren dat afhankelijk is van het aantal gewerkte uren van de ouder met de minste werkuren.
 4. Soort opvang: Er zijn verschillende soorten opvang, zoals dagopvang, buitenschoolse opvang (BSO), gastouderopvang, en de toeslag kan variëren afhankelijk van de soort opvang.