Jaarruimte is het bedrag dat u kunt gebruiken voor extra pensioenopbouw (derde pijler). De jaarruimte is jaarafhankelijk (de berekening voor dit jaar verschilt met die van vorig jaar). Jaarruimte mag in box 1 als aftrekpost opgenomen worden, wat benutting al snel interessant maakt. De jaarruimte is actueel voor iedereen die de AOW-leeftijd nog niet bereikt heeft. Bekijk altijd de site van de Belastingdienst voor eventuele wijzigingen.


Berekening: jaarruimte 2024

De formule voor jaarruimte in 2024 is: (30,0% x premiegrondslag ) – (6,27 x factor A) – F.

De inkomensgrens box 1 voor premiegrondslag bedraagt 137.800 euro.

Het franchisebedrag voor premiegrondslag bedraagt 17.545 euro.

De maximale jaarruimte bedraagt 36.077 euro.

Download de berekening van de jaarruimte 2024 voor de IB-aangifte 2024.


Berekening: jaarruimte 2023

De formule voor jaarruimte in 2023 is: (30,0% x premiegrondslag ) – (6,27 x factor A) – F.

De formule voor jaarruimte in 2022 was: (13,3% x premiegrondslag ) – (6,27 x factor A) – F.

De jaarruimte 2023 valt met dezelfde gegevens als 2022 dus aanzienlijk hoger uit.

De inkomensgrens box 1 voor premiegrondslag bedraagt 128.810 euro.

Het franchisebedrag voor premiegrondslag bedraagt 13.646 euro.

De maximale jaarruimte bedraagt 34.550 euro (aanzienlijk meer dan de 13.570 uit 2022).

Download de berekening van de jaarruimte 2023 voor de IB-aangifte 2023.


Berekening: jaarruimte 2022

De formule voor jaarruimte is: (13,3% x premiegrondslag ) – (6,27 x factor A) – F.

De inkomensgrens box 1 voor premiegrondslag bedraagt 114.866 euro.

Het franchisebedrag voor premiegrondslag bedraagt 12.837 euro.

De maximale jaarruimte bedraagt 13.570 euro.

Download de berekening van de jaarruimte 2022 voor de IB-aangifte 2022.


Berekening: jaarruimte 2021

De formule voor jaarruimte is: (13,3% x premiegrondslag ) – (6,27 x factor A) – F.

De inkomensgrens box 1 voor premiegrondslag bedraagt 112.189 euro.

Het franchisebedrag voor premiegrondslag bedraagt 12.672 euro.

De maximale jaarruimte bedraagt 13.236 euro.

Download de berekening van de jaarruimte 2021 voor de IB-aangifte 2021.


Berekening: jaarruimte 2020

De formule voor jaarruimte is: (13,3% x premiegrondslag ) – (6,27 x factor A) – F.

De inkomensgrens box 1 voor premiegrondslag bedraagt 110.111 euro.

Het franchisebedrag voor premiegrondslag bedraagt 12.472 euro.

De maximale jaarruimte bedraagt 12.986 euro.

Download de berekening van de jaarruimte 2020 voor de IB-aangifte 2020.


Wat is jaarruimte?

Jaarruimte is een term die vaak wordt gebruikt in de context van pensioenen en belastingen in Nederland. Het verwijst naar het bedrag dat een individu jaarlijks mag bijdragen aan zijn of haar pensioenopbouw, met belastingvoordelen als stimulans. Deze jaarruimte wordt berekend op basis van verschillende factoren, waaronder het inkomen van de persoon en de pensioenregeling waaraan zij deelnemen.

Het doel van jaarruimte is tweeledig. Enerzijds stimuleert het individuen om te sparen voor hun pensioen door fiscale voordelen te bieden. Anderzijds helpt het om het pensioentekort onder de bevolking aan te pakken door mensen aan te moedigen meer geld opzij te zetten voor hun oude dag.

De berekening van de jaarruimte is gebaseerd op een jaarlijks herijkte formule die is vastgesteld door de overheid. Deze formule houdt rekening met verschillende factoren, zoals het jaarlijkse inkomen, de pensioenopbouw van voorgaande jaren en eventuele pensioentekorten uit het verleden. Vooral van 2022 naar 2023 zijn grote verschillen ontstaan in de maximale jaarruimte, door wijziging van de formule als gevolg van de wet toekomst pensioenen. Op basis van deze gegevens wordt de maximale fiscaal aftrekbare pensioeninleg voor het betreffende jaar vastgesteld.

Het gebruik van jaarruimte kan variëren, afhankelijk van individuele omstandigheden en financiële doelstellingen. Sommige mensen maken optimaal gebruik van hun jaarruimte door het maximale toegestane bedrag bij te dragen aan hun pensioenfonds, terwijl anderen ervoor kiezen om minder bij te dragen of zelfs helemaal geen gebruik te maken van deze mogelijkheid.

Over het algemeen biedt jaarruimte een waardevolle kans voor individuen om op een fiscaal gunstige manier te sparen voor hun pensioen en zo financiële zekerheid te creëren voor de toekomst. Het kan een belangrijk onderdeel zijn van een algehele financiële planning en pensioenstrategie.