Berekening: kengetal rentabiliteit eigen vermogen

Download de berekening van kengetal rentabiliteit eigen vermogen. Berekening kengetal rentabiliteit eigen vermogen Het kengetal rentabiliteit eigen vermogen, ook bekend als Return on Equity (ROE) in het Engels, is een financiële ratio die wordt gebruikt om de winstgevendheid van een onderneming te meten in verhouding tot het eigen vermogen. Het eigen vermogen vertegenwoordigt het bedrag […]

Lees verder

Berekening: logaritme

Download de berekening van het logaritme in Excel: Logaritme Het logaritme impliceert het getal dat resulteert wanneer een reëel positief getal met de exponent wordt machtsverheden. Voorbeeld: Het logaritme van 100 is bijvoorbeeld 2, omdat 10 tot de 2e macht 100 is. Een logaritme is een wiskundige functie die de exponent of de macht aangeeft […]

Lees verder

Berekening: rendement tot vervaldatum

Download de berekening van het rendement tot vervaldatum voor een obligatie. Berekening: rendement tot vervaldatum Rendement tot vervaldatum is een berekening voor het resterende rendement op een lening / obligatie die je tot einde looptijd aanhoudt. De methode houdt rekening met de uitgiftekoers, de huidige koers, de coupon en de resterende looptijd. Wat is het […]

Lees verder

Berekening: omtrek van een cirkel

Download de berekening van de omtrek van een cirkel in Excel: Omtrek van een circel De omtrek van een circel kan berekend worden met de formule π * diameter. π is afgerond 3,1415926535. De omtrek van een cirkel is een fundamentele meting binnen de geometrie, die de totale lengte van de buitenrand van de cirkel […]

Lees verder

Berekening: stelling van Pythagoras

Download de berekening van de lengte van een schuine of een rechtshoekzijde met de stelling van Pythagoras in Excel: Stelling van Pythagoras De stelling van Pythagoras luidt: a2 + b2 = c2 a2 + b2 zijn de rechtshoekzijden, c2 is de schuine zijde. Met de stelling kan je de lengte van de schuine zijde berekenen. […]

Lees verder

Berekening: oppervlakte van een cirkel

Download de berekening van de opervlakte van een cirkel in Excel: Oppervlakte van een circel De oppervlakte van een cirkel wordt berekend met behulp van de formule: oppervlakte = π × straal². Hierbij staat π (pi) voor een wiskundige constante die ongeveer gelijk is aan 3,14159, en de straal van de cirkel is de afstand […]

Lees verder

Berekening: aantal waarnemingen steekproef

Download de berekening van het aantal waarnemingen voor een monetaire steekproef op basis van S-waarde en de uitvoeringsmaterialiteit. Berekening aantal waarnemingen steekproef Het uitvoeren van een steekproef heeft als voordeel dat een uitspraak gedaan kan worden over heel de populatie, terwijl maar een deel van de populatie gezien wordt. Een goede steekproef vergt een onderbouwd […]

Lees verder

Berekening: kengetallen

Download de berekening van kengetallen / financiële ratio’s. Berekening kengetallen Kengetallen (of financiële ratio’s) vertellen de gebruiker van de financiële cijfers meer over de prestaties van de onderneming. Wanneer de kengetallen over meerdere perioden vergeleken worden, geven de cijfers richting of de onderneming de goede kant uit gaat. De belangrijkste kengetallen zien toe op liquiditeit, […]

Lees verder

Berekening: Yield to maturity – YTM

Download de berekening van de Yield to maturity – YTM. Berekening: Yield to maturity – YTM Yield to maturity (afgekort YTM) is een berekening voor het resterende rendement op een lening / obligatie die je tot einde looptijd aanhoudt. De methode houdt rekening met de uitgiftekoers, de huidige koers, de coupon en de resterende looptijd. […]

Lees verder

Berekening: BMI (mannen en vrouwen)

Download de berekening van BMI van mannen en vrouwen. BMI berekenen (mannen en vrouwen) BMI staat voor Body Mass Index. Met de variabelen lengte en gewicht toont BMI een classificatie variërend van  ondergewicht tot zeer ernstig overgewicht (morbide obesitas). In deze berekeningen wordt de BMI voor mannen en vrouwen getoond. De leeftijdsbandbreedte is van 18 […]

Lees verder