Berekening: Rd-waarde

Download een voorbeeld van een berekening van de Rd-waarde in Excel. Rd-waarde De Rd-waarde geeft aan hoe goed materiaal zich verzet tegen het transporteren van warmte (isolatiewaarde). De RD-waarde, ook bekend als de R-waarde, is een cruciale maatstaf in de bouw- en isolatie-industrie die de warmteweerstand van een materiaal aangeeft. Het wordt gebruikt om te […]

Lees verder