Berekening: Rd-waarde

Download een voorbeeld van een berekening van de Rd-waarde in Excel. Rd-waarde De Rd-waarde geeft aan hoe goed materiaal zich verzet tegen het transporteren van warmte (isolatiewaarde).

Lees verder