De tarifering is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Deze uitstootgrenzen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Bijtelling privégebruik auto 2024

  • De tarieven in 2024 zijn gelijk aan de tarieven in 2023.
  • Het tarief van 16% geldt voor waterstofauto’s en zonnecelauto’s die 0 CO2-uitstoot in gram per kilometer uitstoten;
  • Het tarief van 16% over het deel tot € 30.000 en 22% over het meerdere geldt voor volledige elektrische auto’s die 0 CO2-uitstoot in gram per kilometer uitstoten;
  • Het tarief van 22% geldt voor auto’s die >0 CO2-uitstoot in gram per kilometer uitstoten.

Download de berekening van Bijtelling privégebruik auto 2024.


Bijtelling privégebruik auto 2023

  • Het tarief van 16% geldt voor waterstofauto’s en zonnecelauto’s die 0 CO2-uitstoot in gram per kilometer uitstoten;
  • Het tarief van 16% over het deel tot € 30.000 (was € 35.000 in 2022) en 22% over het meerdere geldt voor volledige elektrische auto’s die 0 CO2-uitstoot in gram per kilometer uitstoten;
  • Het tarief van 22% geldt voor auto’s die >0 CO2-uitstoot in gram per kilometer uitstoten.

Download de berekening van Bijtelling privégebruik auto 2023.


Bijtelling privégebruik auto 2022

  • Het tarief van 16% geldt voor waterstofauto’s en zonnecelauto’s die 0 CO2-uitstoot in gram per kilometer uitstoten;
  • Het tarief van 16% over het deel tot € 35.000 en 22% over het meerdere geldt voor volledige elektrische auto’s die 0 CO2-uitstoot in gram per kilometer uitstoten;
  • Het tarief van 22% geldt voor auto’s die >0 CO2-uitstoot in gram per kilometer uitstoten.

Download de berekening van Bijtelling privégebruik auto 2022.


Mede mogelijk gemaakt door Boec | Bijtelling privégebruik auto


Wat is bijtelling privégebruik auto?

Bijtelling voor privégebruik van een auto is een term die voornamelijk wordt gebruikt in de context van belastingen en fiscaliteit, met name in Nederland en andere landen met vergelijkbare regelingen. Het verwijst naar het bedrag dat een werknemer moet betalen aan belasting voor het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden.

In Nederland wordt de bijtelling berekend op basis van de cataloguswaarde van de auto, de CO2-uitstoot en het bijtellingspercentage. Het bijtellingspercentage wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid en kan variëren afhankelijk van de milieuvriendelijkheid van de auto. Voor elektrische auto’s is de bijtelling vaak lager dan voor auto’s die op fossiele brandstoffen rijden, om het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen te stimuleren.

Het bedrag dat bij het inkomen van de werknemer wordt opgeteld voor de bijtelling wordt belast volgens het reguliere belastingtarief. Dit betekent dat hoe hoger het inkomen van de werknemer is, hoe meer belasting hij of zij moet betalen over de bijtelling.

Het is belangrijk op te merken dat er enkele uitzonderingen zijn voor bepaalde situaties waarin de bijtelling niet van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer de auto niet meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden wordt gebruikt, of als de werknemer een verklaring geen privégebruik auto kan overleggen.

Werkgevers zijn verplicht om de bijtelling correct toe te passen en in te houden op het salaris van de werknemer, tenzij de werknemer kan aantonen dat hij of zij de auto niet voor privédoeleinden gebruikt. Het doel van de bijtelling voor privégebruik van een auto is om een eerlijke belastingheffing te waarborgen en misbruik van zakelijke auto’s voor privédoeleinden te voorkomen.