Vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst heeft een werknemer recht op transitievergoeding bij ontslag. Zulks ook bij ontslag tijdens de proeftijd. Kijk voor alle uitzonderingen op de site van de Rijksoverheid.


Transitievergoeding 2024

De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per heel dienstjaar en de volgende berekening over de resterende dagen: bruto salaris over resterende deel / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12.

Als maximum transitievergoeding geldt 94.000 euro of – indien hoger – één bruto jaarsalaris (in 2022 was dit nog 89.000 euro of – indien hoger – één bruto jaarsalaris.).

Download de berekening in Excel transitievergoeding 2024


Transitievergoeding 2023

De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per heel dienstjaar en de volgende berekening over de resterende dagen: bruto salaris over resterende deel / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12.

Als maximum transitievergoeding geldt 89.000 euro of – indien hoger – één bruto jaarsalaris (in 2022 was dit nog 86.000 euro of – indien hoger – één bruto jaarsalaris.).

Download de berekening in Excel transitievergoeding 2023


Transitievergoeding 2022

De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per heel dienstjaar en de volgende berekening over de resterende dagen: bruto salaris over resterende deel / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12.

Als maximum transitievergoeding geldt 86.000 euro of – indien hoger – één bruto jaarsalaris (in 2021 was dit nog 84.000 euro of – indien hoger – één bruto jaarsalaris.).

Download de berekening in Excel transitievergoeding 2022


Transitievergoeding 2021

De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per heel dienstjaar en de volgende berekening over de resterende dagen: bruto salaris over resterende deel / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12.

Als maximum transitievergoeding geldt 84.000 euro of – indien hoger – één bruto jaarsalaris (in 2020 was dit nog 83.000 euro of – indien hoger – één bruto jaarsalaris.).

Download de berekening in Excel transitievergoeding 2021


Transitievergoeding 2020

De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per heel dienstjaar en de volgende berekening over de resterende dagen: bruto salaris over resterende deel / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12.

Als maximum transitievergoeding geldt 83.000 euro of – indien hoger – één bruto jaarsalaris.

Download de berekening in Excel transitievergoeding 2020


Wat is transitievergoeding?

De transitievergoeding, een concept dat in Nederland wordt gebruikt, is een financiële compensatie die een werknemer ontvangt bij ontslag. Deze vergoeding is bedoeld om de overgang van werk naar werk te vergemakkelijken en de financiële gevolgen van ontslag enigszins te verzachten. Het dient als een vangnet voor werknemers die hun baan verliezen.

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van verschillende factoren, waaronder het aantal dienstjaren van de werknemer en het salaris. Over het algemeen geldt dat hoe langer iemand in dienst is geweest en hoe hoger het salaris, hoe hoger de transitievergoeding zal zijn.

De transitievergoeding werd geïntroduceerd als onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die in 2015 in werking trad. Het doel van deze wet was onder meer het versoepelen van het ontslagrecht en het versterken van de positie van flexwerkers. De transitievergoeding verving in veel gevallen de oude ontslagvergoeding, ook wel bekend als de ‘gouden handdruk’.

Er zijn echter uitzonderingen op de transitievergoeding. Bijvoorbeeld wanneer het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. In dat geval kan de werkgever ervoor kiezen om geen transitievergoeding toe te kennen.

In 2020 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de transitievergoeding. Zo hebben werknemers vanaf de eerste dag van hun dienstverband recht op een transitievergoeding, in tegenstelling tot de vroegere regeling waarbij werknemers minimaal twee jaar in dienst moesten zijn.

Over het algemeen fungeert de transitievergoeding als een vangnet voor werknemers die hun baan verliezen en biedt het enige financiële stabiliteit tijdens de overgangsperiode naar nieuw werk.