Het eigenwoningforfait is een bedrag dat de Belastingdienst in uw belastingaangifte bij uw inkomen optelt, als u een koopwoning hebt die ook uw hoofdverblijf is.

De Belastingdienst doet dit, omdat ze het hebben van een koopwoning die ook uw hoofdverblijf is zien als inkomen. U bespaart immers op huur en hebt wel woongenot. Om dit inkomen te belasten is het eigenwoningforfait geïntroduceerd.


Berekening: eigenwoningforfait 2024

Het tarief is gebaseerd op een staffel. De meeste woningen hebben een waarde tot € 1.320.000. Het eigenwoningforfait 2024 bedraagt dan 0,35% van de WOZ-waarde op 1 januari 2023 (was in 2022 0,35% van de WOZ-waarde op 1 januari 2022).

Download een voorbeeld van een berekening van het eigenwoningforfait 2024.


Berekening: eigenwoningforfait 2023

Het tarief is gebaseerd op een staffel. De meeste woningen hebben een waarde tot € 1.200.000. Het eigenwoningforfait 2023 bedraagt dan 0,35% van de WOZ-waarde op 1 januari 2022 (was in 2022 0,45% van de WOZ-waarde op 1 januari 2021).

Download een voorbeeld van een berekening van het eigenwoningforfait 2023.


Berekening: eigenwoningforfait 2022

Het tarief is gebaseerd op een staffel. De meeste woningen hebben een waarde van tussen de € 75.000 en € 1.110.000. Het eigenwoningforfait 2022 bedraagt dan 0,45% van de WOZ-waarde op 1 januari 2021 (was in 2021 0,50% van de WOZ-waarde op 1 januari 2020).

Download een voorbeeld van een berekening van het eigenwoningforfait 2022.


Berekening: eigenwoningforfait 2021

Het tarief is gebaseerd op een staffel. De meeste woningen hebben een waarde van tussen de € 75.000 en € 1.110.000. Het eigenwoningforfait 2021 bedraagt dan 0,50% van de WOZ-waarde op 1 januari 2020.

Download een voorbeeld van een berekening van het eigenwoningforfait 2021.


Wat is eigenwoningforfait?

Het Eigenwoningforfait is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse belastingwetgeving voor huiseigenaren. Het wordt berekend als een percentage van de WOZ-waarde van je woning en kan verschillende financiële gevolgen hebben, waaronder belastingheffing en het recht op hypotheekrenteaftrek.

Het Eigenwoningforfait is een bedrag dat de Nederlandse overheid bij je inkomen optelt als je een eigen woning hebt. Het wordt beschouwd als een soort ‘fictief inkomen’ dat je ontvangt vanwege het bezit van een huis waarin je zelf woont. Dit fictieve inkomen wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting.

Hoe wordt het Eigenwoningforfait berekend?

Het Eigenwoningforfait wordt berekend als een percentage van de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van je woning. De WOZ-waarde wordt elk jaar door de gemeente vastgesteld en vormt de basis voor verschillende belastingen en heffingen.

Het percentage van het Eigenwoningforfait kan variëren afhankelijk van de waarde van je huis en kan jaarlijks worden gewijzigd door de overheid. Over het algemeen geldt: hoe hoger de WOZ-waarde van je huis, hoe hoger het percentage Eigenwoningforfait zal zijn.

Hoe beïnvloedt het Eigenwoningforfait jou als huiseigenaar?

Het Eigenwoningforfait heeft verschillende financiële gevolgen voor huiseigenaren:

  1. Belastingheffing: Het Eigenwoningforfait wordt bij je inkomen opgeteld, wat kan resulteren in een hoger belastbaar inkomen en dus meer belasting verschuldigd zijn.
  2. Hypotheekrenteaftrek: Aan de andere kant kan het Eigenwoningforfait ook van invloed zijn op de hypotheekrenteaftrek. Omdat het bij je inkomen wordt opgeteld, kan het resulteren in een hoger belastbaar inkomen, waardoor je mogelijk minder recht hebt op hypotheekrenteaftrek.
  3. Effect op verkoop: Bij de verkoop van je huis kan de hoogte van het Eigenwoningforfait van invloed zijn op de waarde van je woning in de ogen van potentiële kopers. Een hoger Eigenwoningforfait kan resulteren in een hogere fiscale last voor de nieuwe eigenaar, wat invloed kan hebben op de onderhandelingen over de verkoopprijs.

Hoe kan je het Eigenwoningforfait verminderen?

Als je het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde van je woning, heb je het recht om bezwaar te maken bij de gemeente en een herziening aan te vragen. Een lagere WOZ-waarde resulteert in een lager Eigenwoningforfait.