Download een voorbeeld van een berekening van de IRR / Internal rate of return in Excel.


Berekening: IRR / Internal rate of return

De Internal Rate of Return (IRR) is een veelgebruikte graadmeter voor beoordelen en vergelijken van investeringen. De IRR geeft aan welk rendement nodig is om bij discontering van de kasstromen uit te komen op een netto contante waarde van 0. Als het rendement boven de IRR resulteert vervolgens in waardecreatie.


Mede mogelijk gemaakt door Cnoop Bedrijfsovernames | IRR