Berekening: omtrek van een cirkel

Download de berekening van de omtrek van een cirkel in Excel: Omtrek van een circel De omtrek van een circel kan berekend worden met de formule π * diameter. π is afgerond 3,1415926535. De omtrek van een cirkel is een fundamentele meting binnen de geometrie, die de totale lengte van de buitenrand van de cirkel […]

Lees verder

Berekening: oppervlakte van een cirkel

Download de berekening van de opervlakte van een cirkel in Excel: Oppervlakte van een circel De oppervlakte van een cirkel wordt berekend met behulp van de formule: oppervlakte = π × straal². Hierbij staat π (pi) voor een wiskundige constante die ongeveer gelijk is aan 3,14159, en de straal van de cirkel is de afstand […]

Lees verder