Download de berekening van de opervlakte van een cirkel in Excel:


Oppervlakte van een circel

De oppervlakte van een cirkel wordt berekend met behulp van de formule: oppervlakte = π × straal². Hierbij staat π (pi) voor een wiskundige constante die ongeveer gelijk is aan 3,14159, en de straal van de cirkel is de afstand van het middelpunt tot de omtrek. Om de oppervlakte te vinden, vermenigvuldig je π met het kwadraat van de straal.

Stel dat we een cirkel hebben met een straal van 5 meter. De berekening van de oppervlakte zou dan zijn: oppervlakte = π × 5² = π × 25 ≈ 78,54 vierkante meter.

De oppervlakte van een cirkel is dus het gebied dat binnen de omtrek van de cirkel valt. Het is een fundamenteel concept in de meetkunde en wordt veel gebruikt in verschillende wetenschappelijke en technische toepassingen, zoals bij het berekenen van de oppervlakte van landbouwgronden, het ontwerpen van ronde structuren in de architectuur, en het begrijpen van fenomenen in de natuur, zoals de oppervlakte van een regenplas. Het begrijpen van de oppervlakte van een cirkel is dus cruciaal voor verschillende aspecten van ons dagelijks leven en technologische ontwikkelingen.