Berekening: NHG-premie

Nationale Hypotheek Garantie Hypotheeknemers sluiten Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af, omdat de kosten van NHG (de NHG-premie) en de als gevolg van NHG lagere hypotheekrente, opwegen tegen de risico’s van de hypotheek. NHG-premie 2024 NHG is in 2024 mogelijk tot 435.000 euro (was 405.000 euro in 2023) zonder meefinancieren energiebesparende maatregelen of 461.100 (was 429.300 […]

Lees verder