Nationale Hypotheek Garantie

Hypotheeknemers sluiten Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af, omdat de kosten van NHG (de NHG-premie) en de als gevolg van NHG lagere hypotheekrente, opwegen tegen de risico’s van de hypotheek.


NHG-premie 2024

NHG is in 2024 mogelijk tot 435.000 euro (was 405.000 euro in 2023) zonder meefinancieren energiebesparende maatregelen of 461.100 (was 429.300 euro in 2023) met meefinancieren energiebesparende maatregelen.

De NHG-premie (ook wel borgtochtprovisie genoemd) bedraagt in 2024 0,6% van de hypotheek en dient bij het afsluiten van de hypotheek afgerekend te worden.

Download een voorbeeld van een berekening van de NHG-premie in 2023.


NHG-premie 2023

NHG is in 2023 mogelijk tot 405.000 euro (was 355.000 euro in 2022) zonder meefinancieren energiebesparende maatregelen of 429.300 euro (was 376.300 euro in 2022) met meefinancieren energiebesparende maatregelen.

De NHG-premie (ook wel borgtochtprovisie genoemd) bedraagt in 2023 0,6% van de hypotheek en dient bij het afsluiten van de hypotheek afgerekend te worden.

Download een voorbeeld van een berekening van de NHG-premie in 2023.


NHG-premie 2022

NHG is in 2022 mogelijk tot 355.000 euro zonder meefinancieren energiebesparende maatregelen of 376.300 met meefinancieren energiebesparende maatregelen.

De NHG-premie (ook wel borgtochtprovisie genoemd) bedraagt in 2022 0,6% van de hypotheek en dient bij het afsluiten van de hypotheek afgerekend te worden.

Download een voorbeeld van een berekening van de NHG-premie in 2022.


NHG?

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De Nationale Hypotheek Garantie is een waardevol instrument dat niet alleen financiële bescherming biedt aan huizenkopers, maar ook bijdraagt aan de stabiliteit en integriteit van de huizenmarkt als geheel. Door verantwoord lenen te stimuleren en risico’s te minimaliseren, draagt NHG bij aan het welzijn van huiseigenaren en de algemene economische gezondheid.

Het is belangrijk voor huizenkopers om zich bewust te zijn van de voor- en nadelen van NHG en om dit in overweging te nemen bij het afsluiten van een hypotheek. Door te kiezen voor NHG, investeren ze niet alleen in een huis, maar ook in gemoedsrust en financiële zekerheid voor de toekomst.

Wat is NHG?

De Nationale Hypotheek Garantie is een waardevol vangnet dat ontworpen is om huizenkopers te beschermen en financiële zekerheid te bieden bij het aangaan van een hypotheek. Het biedt niet alleen gemoedsrust aan de koper, maar ook aan de geldverstrekker. De kern van NHG ligt in het minimaliseren van financiële risico’s voor beide partijen.

Met NHG kan een huizenkoper een hypotheek afsluiten die verantwoord en betaalbaar is. Een van de belangrijkste voordelen van het kiezen voor een hypotheek met NHG is de mogelijkheid om te profiteren van een rentekorting. Dit kan aanzienlijke besparingen opleveren gedurende de looptijd van de lening.

Een ander essentieel aspect van NHG is de bescherming die het biedt in het geval dat een huiseigenaar zijn maandelijkse hypotheeklasten niet meer kan dragen, bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid. Als de situatie zich voordoet waarin het verkopen van het huis onvermijdelijk wordt en de opbrengst niet voldoende is om de restschuld af te lossen, vergoedt NHG het verschil (onder specifieke voorwaarden). Dit kan een aanzienlijke opluchting betekenen voor huiseigenaren die zich in een moeilijke financiële positie bevinden.

Hoe werkt NHG?

Stel je voor dat je als huizenkoper een hypotheek afsluit met NHG. Je hebt de zekerheid dat je verantwoord leent en profiteert van gunstige voorwaarden, zoals een lagere rente. Maar het belangrijkste is de geruststelling dat mocht er onverhoopt iets gebeuren waardoor je je hypotheek niet meer kunt betalen, NHG er is om je te helpen.

In het geval van bijvoorbeeld gedwongen verkoop van de woning, zal NHG onder bepaalde omstandigheden de geldverstrekker vergoeden voor het verschil tussen de resterende hypotheekschuld en de opbrengst van de verkoop. Dit betekent dat je niet blijft zitten met een enorme restschuld die je niet kunt aflossen, waardoor je de mogelijkheid behoudt om een nieuwe start te maken.