Berekening: oppervlakte van een cirkel

Download de berekening van de opervlakte van een cirkel in Excel: Oppervlakte van een circel De oppervlakte van een cirkel wordt berekend met behulp van de formule: oppervlakte = π × straal². Hierbij staat π (pi) voor een wiskundige constante die ongeveer gelijk is aan 3,14159, en de straal van de cirkel is de afstand […]

Lees verder