Berekening: oppervlakte van een cirkel

Download de berekening van de opervlakte van een cirkel in Excel: Oppervlakte van een circel De oppervlakte van een circel kan berekend worden met de formule π * straal kwadraat. De straal is de helft van de diameter. En π is afgerond 3,1415926535.

Lees verder