Berekening: dagloon

Het dagloon, vastgesteld door het UWV, vormt de basis voor het berekenen van verschillende uitkeringen binnen het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel. Het dagloonbepaalt het bedrag dat een werknemer ontvangt aan uitkeringen zoals de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW), Wet arbeid en zorg (WAZO), en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Het UWV berekent het dagloon op basis […]

Lees verder

Berekening: STAP-subsidie

Download de berekening van de STAP-subsidie in Excel: STAP-subsidie Studiekosten die u in 2022 of later betaalt, zijn niet meer aftrekbaar van de inkomstenbelasting. In ruil hiervoor is de STAP-subsidie geïntroduceerd. Met deze subsidie kunt u tot 1000 euro aan kosten voor een gekwalificeerde opleiding vergoed krijgen. Enkele bijbehorende voorwaarden:

Lees verder