Download een voorbeeld van een aanwezigheidslijst / presentielijst met selectievakjes in Excel.


Wat is een aanwezigheidslijst / presentielijst?

Een presentielijst is een document dat gebruikt wordt om de aanwezigheid van personen bij een evenement, bijeenkomst, training, cursus of andere georganiseerde activiteit te registreren. Het doel van een presentielijst is om een nauwkeurig overzicht te bieden van wie aanwezig was op een specifiek moment en plaats. Het kan worden gebruikt in verschillende contexten, zoals in het onderwijs, bedrijfsleven, gezondheidszorg, en bij sociale of publieke evenementen.

Typisch bevat een presentielijst kolommen met informatie zoals de naam van de deelnemer, de datum van het evenement, en de handtekening of een markering die aangeeft dat de persoon aanwezig was. In sommige gevallen kan aanvullende informatie worden opgenomen, zoals functietitel, organisatie of contactgegevens.

Voor onderwijsinstellingen dient een presentielijst vaak als een middel om de aanwezigheid van studenten bij colleges of lessen te controleren. Dit kan van belang zijn voor het monitoren van de voortgang van studenten, het bepalen van deelnamevereisten, of voor het vaststellen van eventuele consequenties bij afwezigheid.

In het bedrijfsleven kan een presentielijst worden gebruikt bij vergaderingen, trainingen, of workshops om te verzekeren dat alle deelnemers aanwezig zijn en om de aanwezigheid van werknemers vast te leggen voor administratieve doeleinden, zoals loonverwerking of het bijhouden van verlofuren.

In de gezondheidszorg kan een presentielijst worden gebruikt in ziekenhuizen, klinieken, of andere zorginstellingen om de aanwezigheid van medisch personeel te registreren, wat van cruciaal belang kan zijn voor het waarborgen van continuïteit in de zorgverlening.

Bij sociale of publieke evenementen kan een presentielijst worden gebruikt om het aantal aanwezigen te tellen, wat kan helpen bij het plannen van toekomstige evenementen of bij het verkrijgen van inzicht in de interesse van het publiek.

Over het algemeen biedt een presentielijst een praktische manier om de aanwezigheid van individuen te documenteren en kan het dienen als een waardevol instrument voor het beheren en organiseren van diverse activiteiten en gebeurtenissen.