Of u erfbelasting moet betalen, is afhankelijk van uw relatie met de erflater. Partners, kinderen, kleinkinderen, ouders of overige personen kennen verschillende vrijstellingen, tarieven en bijzonderheden. Is de waarde van uw erfenis lager dan of gelijk aan uw vrijstelling? Dan betaalt u geen erfbelasting. Is de waarde van uw erfenis hoger dan uw vrijstelling? Dan betaalt u erfbelasting over het bedrag dat boven uw vrijstelling uitkomt. Het tarief hangt af van de waarde van uw erfenis en uw relatie met de overledene.


Erfbelasting 2024

Relatie met de overledeneVrijstellingGrensLaagtariefHoogtarief
Partners795.156152.36810%20%
(Pleeg- of stief)
kinderen
25.187152.36810%20%
Kleinkinderen25.187152.36818%36%
Ouder59.643152.36830%40%
Overige2.658152.36830%40%

Download een voorbeeld van een berekening van de erfbelasting 2024.


Erfbelasting 2023

Relatie met de overledeneVrijstellingGrensLaagtariefHoogtarief
Partners723.526138.64110%20%
(Pleeg- of stief)
kinderen
22.918138.64110%20%
Kleinkinderen22.918138.64118%36%
Ouder54.270138.64130%40%
Overige2.418138.64130%40%

Download een voorbeeld van een berekening van de erfbelasting 2023.


Erfbelasting 2022

Relatie met de overledeneVrijstellingGrensLaagtariefHoogtarief
Partners680.645130.42410%20%
(Pleeg- of stief)
kinderen
21.559130.42410%20%
Kleinkinderen21.559130.42418%36%
Ouder51.053130.42430%40%
Overige2.274130.42430%40%

Download een voorbeeld van een berekening van de erfbelasting 2022.


Mede mogelijk gemaakt door Boec


Erfbelasting

Erfbelasting, ook bekend als successierecht, is een belasting die wordt geheven op de overdracht van vermogen en bezittingen na het overlijden van een persoon. Erfbelasting wordt geheven over de waarde van de erfenis die een persoon ontvangt na het overlijden van de erflater. Deze erfenis kan bestaan uit geld, onroerend goed, waardevolle bezittingen, bedrijven en andere vermogensbestanddelen. De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de waarde van de erfenis en de relatie tussen de erfgenaam en de overledene.

Tarieven en vrijstellingen

In Nederland zijn er verschillende tarieven en vrijstellingen van toepassing op erfbelasting. De hoogte van de belastingtarieven en de vrijstellingen hangen af van de relatie tussen de erfgenaam en de overledene. Over het algemeen geldt dat naarmate de relatie nauwer is, de vrijstelling hoger is en het belastingtarief lager is.

  • Partners en kinderen: Partners en kinderen hebben recht op een hogere vrijstelling en lagere tarieven dan andere erfgenamen. Voor partners geldt een hoge vrijstelling en een tarief van 10% over de eerste schijf en 20% over de rest van de erfenis. Voor kinderen geldt een vrijstelling van een bepaald bedrag en tarieven variërend van 10% tot 20%.
  • Kleinkinderen en verdere afstammelingen: Voor kleinkinderen en verdere afstammelingen gelden hogere tarieven en lagere vrijstellingen dan voor kinderen. Het tarief begint bij 18% en kan oplopen tot 36%.
  • Overige erfgenamen: Voor overige erfgenamen, zoals ouders, broers, zussen, vrienden en andere personen zonder familierelatie, gelden hogere tarieven en lagere vrijstellingen. Het tarief begint bij 30% en kan oplopen tot 40%.

Vrijstellingen en aftrekposten

Naast de tarieven zijn er ook verschillende vrijstellingen en aftrekposten van toepassing op erfbelasting in Nederland.

Aangifte en betaling

Erfgenamen zijn verplicht om aangifte te doen van de ontvangen erfenis bij de Belastingdienst. Na ontvangst van de aangifte berekent de Belastingdienst de verschuldigde erfbelasting.