Download een voorbeeld van een berekening van de waarde van een converteerbare obligatie in Excel.


Berekening: Voorbeeldwaardering Converteerbare Obligatie

Een converteerbare obligatie is een obligatie die omgezet kan worden in aandelen. Converteerbare obligaties kennen veelal een lager rentepercentage dan reguliere obligaties. Investeerders genieten naast rente-inkomsten immers ook voordeel van de mogelijkheid de obligatie om te zetten in aandelen.

Een converteerbare obligatie bevat zowel een eigen vermogen- als een vreemd vermogen-component.

Voor de boekhoudkundige verwerking dient eerst de waarde van de vreemd vermogen-component gewaardeerd te worden. Het verschil tussen de opbrengst en de vreemd vermogen-component is de eigen vermogen-component van de converteerbare obligatie.

De transactiekosten worden vervlolgens naar rato verdeeld.

Met het voorgaande wordt in de berekening converteerbare obligatie rekening gehouden.


Mede mogelijk gemaakt door CNOOP Corporate Finance / Converteerbare obligatie