Download een voorbeeld van een berekening van de waarde van een converteerbare obligatie in Excel.


Converteerbare Obligatie

Een converteerbare obligatie is een obligatie die omgezet kan worden in aandelen. Converteerbare obligaties kennen veelal een lager rentepercentage dan reguliere obligaties. Investeerders genieten naast rente-inkomsten immers ook voordeel van de mogelijkheid de obligatie om te zetten in aandelen.

Een converteerbare obligatie bevat zowel een eigen vermogen- als een vreemd vermogen-component.

Boekhoudkundige verwerking van een converteerbare obligatie

Voor de boekhoudkundige verwerking dient eerst de waarde van de vreemd vermogen-component gewaardeerd te worden. Het verschil tussen de opbrengst en de vreemd vermogen-component is de eigen vermogen-component van de converteerbare obligatie. De transactiekosten worden vervolgens naar rato verdeeld.

Welke voordelen hebben converteerbare obligaties boven reguliere obligaties?

  1. Diversificatie: Voor beleggers bieden converteerbare obligaties diversificatievoordelen. Ze combineren de stabiliteit van vastrentende effecten met het potentiële opwaartse potentieel van aandelen, waardoor beleggers blootstelling kunnen krijgen aan verschillende activaklassen binnen één beleggingsinstrument.
  2. Inkomstenstromen: Converteerbare obligaties bieden vaak een vast rendement in de vorm van couponbetalingen. Dit kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een regelmatige inkomstenstroom.
  3. Opwaarts Potentieel: In tijden van stijgende aandelenkoersen bieden converteerbare obligaties beleggers de mogelijkheid om te profiteren van de waardestijging van de onderliggende aandelen.
  4. Bescherming tegen Neerwaartse Risico’s: Als de aandelenkoers van het uitgevende bedrijf daalt, behoudt de converteerbare obligatie nog steeds zijn waarde als vastrentend effect, waardoor beleggers enige bescherming tegen neerwaartse risico’s hebben.

Mede mogelijk gemaakt door CNOOP Corporate Finance / Converteerbare obligatie