Download een voorbeeld van een berekening van de gemiddelde aankoopprijs van aandelen (GAK) in Excel.


Berekening: gemiddelde aankoopprijs

Beleggers kopen en verkopen soms wel dagelijks aandelen. In combinatie met de transactiekosten per transactie levert dit een uitdaging op van wat nu precies het resultaat is van al het gehandel. In dit Exceloverzicht wordt overzichtelijk de gemiddelde aankoopprijs (GAK) en het resultaat van alle transacties weergeven.  

De gemiddelde aankoopprijs van aandelen, ook bekend als het gemiddelde aankoopbedrag per aandeel of GAK, is een belangrijke metriek binnen de financiële wereld. Het vertegenwoordigt het gemiddelde bedrag dat een belegger heeft betaald voor een specifiek aandeel gedurende een bepaalde periode. Dit cijfer is van cruciaal belang voor beleggers om hun investeringen te analyseren en strategieën te ontwikkelen.

Het berekenen van de gemiddelde aankoopprijs van aandelen is vrij eenvoudig. Het vereist het totale bedrag dat is geïnvesteerd in een bepaald aantal aandelen, gedeeld door het aantal aandelen dat is gekocht. Bijvoorbeeld, als een belegger in totaal €10.000 heeft geïnvesteerd in 100 aandelen, dan is het gemiddelde aankoopbedrag per aandeel €100.

Het kennen van het GAK is van essentieel belang voor beleggers om te bepalen of ze winstgevend zijn in hun investeringen. Het stelt hen in staat om te evalueren of de huidige marktprijs van een aandeel hoger of lager is dan hun gemiddelde aankoopprijs, wat hen kan helpen bij het nemen van beslissingen over het verkopen, behouden of bijkopen van aandelen.

Bovendien kan het GAK worden gebruikt als een referentiepunt om de prestaties van een beleggingsportefeuille te beoordelen. Als de huidige marktprijs van een aandeel hoger is dan het GAK, kan dit aangeven dat de investering winstgevend is. Aan de andere kant, als de marktprijs lager is dan het GAK, kan dit duiden op verliezen in de investering.

Al met al is het gemiddelde aankoopbedrag per aandeel een fundamentele maatstaf voor beleggers om de rendabiliteit van hun investeringen te beoordelen en om weloverwogen beslissingen te nemen op de financiële markten.