Download een voorbeeld van een berekening van de maximale incassokosten in Excel.


Berekening: maximale incassokosten

Incassokosten zijn aan zowel een minimum (van 40 euro) als aan een maximum (van 6.775 euro) gebonden. De maximale incassokosten worden op basis van een staffel bepaald.

Vul in de berekening maximale incassokosten de hoogte van de vordering in, en de bijbehorende maximale incassokosten worden direct berekend. Het berekende tarief is conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

De kosten die een incassobureau berekent zijn inclusief BTW. Een schuldeiser die niet BTW-plichtig is, kan deze kosten niet verrekenen (maar moet ze wel aan het incassobureau betalen). Om voor dit negatieve effect te corrigeren, is in de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) besloten het incassobedrag met de door de schuldeiser niet te verrekenen BTW te verhogen.