Download de berekening van de maximale uurprijs voor de kinderopvangtoeslag – dagopvang of buitenschoolse opvang bij een gastouder 2023 in Excel:


Maximale uurprijs voor de kinderopvangtoeslag – dagopvang of buitenschoolse opvang bij een gastouder 2023

Voor de opvangkosten voor de kinderopvangtoeslag met betrekking tot dagopvang of buitenschoolse opvang bij een gastouder gaat de overheid uit van een maximum uurprijs (€ 6,80 in 2023, € 6,52 in 2022, € 6,49 in 2021). Betaalt u minder dan het maximum, dan geldt het tarief dat u werkelijk betaalt. Betaalt u meer dan het maximum, dan wordt het tarief afgetopt op het door de overheid gestelde maximum. Over het meerdere krijgt u dan geen kinderopvangtoeslag.