Download de berekening van verhuurderheffing 2022:


Berekening: verhuurderheffing 2022

Verhuurders die meer dan 50 huurwoningen verhuren voor een maandhuur die lager is dan de huurtoeslaggrens, betalen in 2022 een verhuurderheffing.

Voor de verhuurderheffing zijn verhuurde woningen cf. artikel 16 Wet WOZ van toepassing.

Van de huurwoningen die verhuurd worden voor een maandhuur die lager is dan de huurtoeslaggrens wordt de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2021 opgeteld. Hier wordt 50 keer de gemiddelde WOZ-waarde van afgetrokken. Over de som betaalt de vastgoedeigenaar 0,332% (was in 2021 nog 0,526%).

De aangifte verhuurderheffing 2022 moet vóór 1 oktober 2022 zijn ingediend én het verschuldigde bedrag moet zijn betaald.


Mede mogelijk gemaakt door Anno VastgoedVerhuurderheffing 2022