Download de berekening van de Yield to maturity – YTM.


Berekening: Yield to maturity – YTM

Yield to maturity (afgekort YTM) is een berekening voor het resterende rendement op een lening / obligatie die je tot einde looptijd aanhoudt.

De methode houdt rekening met de uitgiftekoers, de huidige koers, de coupon en de resterende looptijd.

YTM is handig om bijvoorbeeld verschillende obligaties te vergelijken. Bij een hogere YTM heerst ook de verwachting dat een hoger effectief rendement gegenereerd wordt. Dit komt omdat het model ervan uitgaat dat heel de obligatie aan het eind van de looptijd wordt afgelost. YTM houdt geen rekening met risico’s over de inbaarheid.