Berekening: effectieve rentevoet

Download een voorbeeld van een berekening van de effectieve rentevoet in Excel. Berekening: nominale en effectieve rentevoet De nominale rentevoet is het rentepercentage dat wordt toegepast op een lening of investering zonder rekening te houden met de effecten van samengestelde interest of andere kosten. Met andere woorden, het is het zuivere rentepercentage dat wordt overeengekomen […]

Lees verder

Berekening: geamortiseerde kostprijs

Download een voorbeeld van een berekening van geamortiseerde kostprijs in Excel. Berekening: Geamortiseerde kostprijs Bij het aangaan van een nieuwe lening berekenen financiers vaak afsluitprovisie en andere kosten. Deze kosten mogen veelal niet in het jaar waarin de lening afgesloten wordt als kosten worden genomen. In plaats hiervan, dient de lening jaarlijks via amortisatie op […]

Lees verder