Download een voorbeeld van een berekening van de effectieve rentevoet in Excel.


Berekening: nominale en effectieve rentevoet

De nominale rentevoet is het rentepercentage dat wordt toegepast op een lening of investering zonder rekening te houden met de effecten van samengestelde interest of andere kosten. Met andere woorden, het is het zuivere rentepercentage dat wordt overeengekomen tussen de kredietverstrekker en de kredietnemer. Dit percentage wordt meestal jaarlijks uitgedrukt.

Aan de andere kant is de effectieve rentevoet het rentepercentage dat rekening houdt met de impact van samengestelde interest en eventuele bijkomende kosten, zoals administratiekosten of provisies. Het vertegenwoordigt het werkelijke rendement of kosten van een lening of investering op jaarbasis. Omdat het rekening houdt met deze extra kosten, is de effectieve rentevoet altijd hoger dan de nominale rentevoet.


Mede mogelijk gemaakt door CNOOP Corporate Finance / Rentevoet berekenen