Download een voorbeeld van een berekening van geamortiseerde kostprijs in Excel.


Berekening: Geamortiseerde kostprijs

Bij het aangaan van een nieuwe lening berekenen financiers vaak afsluitprovisie en andere kosten. Deze kosten mogen veelal niet in het jaar waarin de lening afgesloten wordt als kosten worden genomen.

In plaats hiervan, dient de lening jaarlijks via amortisatie op te renten tot de nominale waarde. De rentelast in de winst- en verliesrekening wordt jaarlijks berekend door de boekwaarde van de lening aan het begin van het boekjaar te vermenigvuldigen met de effectieve rentevoet. Het verschil tussen de rentelast in de winst- en verliesrekening en de rentelast op basis van couponrente maal de nominale waarde, betreft de amortisatie van de lening.

Als bijlage een handig exceloverzicht om de geamortiseerde kostprijs van een schuld en de bijbehorende journaalposten te berekenen.


Mede mogelijk gemaakt door CNOOP Corporate Finance / Geamortiseerde kostprijs