Berekening: latentie VpB

Download de berekening van een latentie VpB in Excel: Latentie VpB Latenties komen in de jaarrekening voor bij tijdelijke waarderingsverschillen (commercieel en fiscaal) met de balans en de winst-en-verliesrekening volgens de aangifte vennootschapsbelasting en in situaties van voorwaartse verliescompensatie. Latente belastingvorderingen worden opgenomen onder de financiële vaste activa (langer dan 1 jaar voor verrekening) of […]

Lees verder

Berekening: mutatie latentie VpB

Download de berekening van de mutatie latentie VpB in Excel: Mutatie latentie VpB Latenties komen in de jaarrekening voor bij tijdelijke waarderingsverschillen (commercieel en fiscaal) met de balans en de winst-en-verliesrekening volgens de aangifte vennootschapsbelasting en in situaties van voorwaartse verliescompensatie. Veelvoorkomende veroorzaker van latenties zijn bijvoorbeeld commerciële en fiscale verschillen in afschrijvingstermijnen of restwaarden […]

Lees verder