Download de berekening van een latentie VpB in Excel:


Latentie VpB

Latenties komen in de jaarrekening voor bij tijdelijke waarderingsverschillen (commercieel en fiscaal) met de balans en de winst-en-verliesrekening volgens de aangifte vennootschapsbelasting en in situaties van voorwaartse verliescompensatie.

Latente belastingvorderingen worden opgenomen onder de financiële vaste activa (langer dan 1 jaar voor verrekening) of vlottende activa (korter dan 1 jaar voor verrekening). Latente belastingverplichtingen worden opgenomen onder de voorzieningen.