Download de berekening van het aantal waarnemingen voor een monetaire steekproef op basis van S-waarde en de uitvoeringsmaterialiteit.


Berekening aantal waarnemingen steekproef

Het uitvoeren van een steekproef heeft als voordeel dat een uitspraak gedaan kan worden over heel de populatie, terwijl maar een deel van de populatie gezien wordt.

Een goede steekproef vergt een onderbouwd aantal waarnemingen.

In de praktijk wordt in dit geval (bij een monetaire steekproef) vaak gewerkt met S-waarde en de uitvoeringsmaterialiteit.

S-waarde geeft het niveau van zekerheid aan (max 3). De uitvoeringsmaterialiteit is een toelaatbare afwijking. Meestal wordt deze lager vastgesteld als de materialiteit als geheel. Dit om eventuele verschillen in een later stadia tot een acceptabel niveau te mitigeren.

Deze berekening toont op basis van de grootte van de populatie, de uitvoeringsmaterialiteit en de S-waarde hoeveel waarnemingen er nodig zijn voor een goede steekproef. Deze waarnemingen dienen vervolgens aselect over de populatie geselecteerd te worden.