Werkgevers kunnen tot de vrije ruimte onbelaste vergoedingen aan hun werknemers geven. Dit betreft ook voor eventueel zaken waar de werknemer privévoordeel van kan genieten. De mogelijkheden zijn legio, denk aan fitnessabonnementen tot tablets.

Voor bepaalde producten geldt een noodzakelijkheidscriterium. Het noodzakelijkheidscriterium houdt in dat deze goederen enkel belastingvrij gegeven kunnen worden binnen de WKR indien de werkgever vindt dat deze nodig zijn voor het werk. Bij bedragen tot € 2.400 per werknemer per jaar gaat de fiscus er in beginsel vanuit dat de vergoedingen en verstrekkingen gebruikelijk zijn geweest.

Het totale bedrag van de onbelaste vergoedingen moet onder de vrije ruimte blijven. De vrije ruimte wordt berekend op basis van de loonsom van alle medewerkers samen. Het tarief varieert per jaar. Verstrekt u meer dan de vrije ruimte aan werknemers? Dan geldt een heffing over dit meerdere van 80% (voor de werkgever)

Niet alle vergoedingen vallen onder de WKR. Zo zijn er bijvoorbeeld nihilwaarderingen als de ter beschikking gestelde werkkleding, verstrekte koffie of thee of een fitnessruimte op de werkplek. Voorts zijn er gerichte vrijstellingen als een abonnement voor het openbaar vervoer, fiscaal vrij per kilometer reiskosten (tarief varieert per jaar), verhuiskosten vanwege werk, maaltijden bij overwerk of kosten voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG).


Werkkostenregeling (WKR) / Vrije ruimte 2024

Over de eerste 400.000 euro fiscale loonsom geldt in 2024 een vrije ruimte van 1,92 procent (dit was in 2023 nog 3,0 procent). Over het meerdere geldt 1,18%.

Download de gratis berekening in Excel van de Werkkostenregeling (WKR / Vrije ruimte 2024:


Werkkostenregeling (WKR) / Vrije ruimte 2023

Over de eerste 400.000 euro fiscale loonsom geldt in 2023 een vrije ruimte van 3,0 procent (dit was in 2022 nog 1,7 procent). Over het meerdere geldt 1,18%.

Download de gratis berekening in Excel van de Werkkostenregeling (WKR / Vrije ruimte 2023:


Werkkostenregeling (WKR) / Vrije ruimte 2022

Over de eerste 400.000 euro fiscale loonsom geldt in 2022 een vrije ruimte van 1,7 procent (dit was in 2021 nog 3 procent). Over het meerdere geldt 1,18%.

Download de gratis berekening in Excel van de Werkkostenregeling (WKR / Vrije ruimte 2022:


Werkkostenregeling (WKR) / Vrije ruimte 2021

Over de eerste 400.000 euro fiscale loonsom geldt in 2021 een vrije ruimte van 3,0 procent. Over het meerdere geldt 1,18%.

Download de gratis berekening in Excel van de Werkkostenregeling (WKR / Vrije ruimte 2021:


Mede mogelijk gemaakt door: Boec


Wat is de WKR?

De werkkostenregeling (WKR) is een fiscale regeling in Nederland die de manier waarop werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers behandelen, gestandaardiseerd heeft. Deze regeling is sinds 1 januari 2015 verplicht voor alle werkgevers en vervangt het oude systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Het doel van de WKR is om de administratieve lasten te verminderen en tegelijkertijd een eerlijke behandeling van werknemers te waarborgen.

Onder de werkkostenregeling worden alle vergoedingen en verstrekkingen die een werkgever aan zijn werknemers geeft, gezien als loon. Dit loon wordt vervolgens ondergebracht in een zogenaamde ‘forfaitaire ruimte’ van 1,7% van de totale fiscale loonsom van het bedrijf. Binnen deze ruimte mogen werkgevers onbelaste vergoedingen en verstrekkingen geven aan hun werknemers. Alles wat hierboven valt, wordt belast tegen een eindheffingstarief van 80%.

Vergoedingen en verstrekkingen die onder de werkkostenregeling vallen, kunnen divers zijn. Het kan gaan om zaken zoals een kerstpakket, een fiets van de zaak, bedrijfsfitness, personeelsfeesten, etentjes, en zelfs een mobiele telefoon van de zaak. Het is echter belangrijk voor werkgevers om binnen de grenzen van de regeling te blijven om extra belastingheffing te voorkomen.

Het beheren van de werkkostenregeling vergt een zorgvuldige administratie. Werkgevers moeten goed bijhouden welke vergoedingen en verstrekkingen ze aan hun werknemers geven en of deze binnen de forfaitaire ruimte vallen. Ook is het van belang om te anticiperen op eventuele overschrijdingen van deze ruimte en te berekenen welke kosten onder de eindheffing vallen.