Download een voorbeeld van een berekening van de absolute EBITDA.


Absolute EBITDA

Het convenant kan bijvoorbeeld als volgt overeengekomen worden: ‘De absolute EBITDA dient in 2022 minimaal € 10.000.000, in 2023 minimaal € 11.000.000, in 2024 minimaal € 12.000.000, in 2025 minimaal € 13.000.000 en in ieder volgend jaar minimaal € 14.000.000 te bedragen’. Het begrip EBITDA wordt in het convenant nader gedefinieerd (en kan ook bedrijfsspecifiek gemaakt worden).


Mede mogelijk gemaakt door CNOOP Corporate Finance | Absolute EBITDA