Download een voorbeeld van een berekening van de absolute EBITDA.


Absolute EBITDA

Het convenant kan bijvoorbeeld als volgt overeengekomen worden: ‘De absolute EBITDA dient in 2022 minimaal € 10.000.000, in 2023 minimaal € 11.000.000, in 2024 minimaal € 12.000.000, in 2025 minimaal € 13.000.000 en in ieder volgend jaar minimaal € 14.000.000 te bedragen’. Het begrip EBITDA wordt in het convenant nader gedefinieerd (en kan ook bedrijfsspecifiek gemaakt worden).


Mede mogelijk gemaakt door CNOOP Corporate Finance | Absolute EBITDA


Wat is absolute EBITDA?


Absolute EBITDA, oftewel Absolute Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, is een financiële maatstaf die wordt gebruikt om de operationele winstgevendheid van een bedrijf te meten zonder rekening te houden met de invloed van financieringskosten, belastingen en niet-contante kosten zoals afschrijvingen en amortisaties. Het vertegenwoordigt de brutowinst van een bedrijf voordat deze variabelen worden meegerekend, waardoor het een zuiverder beeld geeft van de kernoperationele prestaties.

Om Absolute EBITDA te berekenen, worden de totale omzet en de totale bedrijfskosten van een bedrijf geanalyseerd, waarbij de bedrijfskosten worden verminderd met de afschrijvingen en amortisaties. Dit resulteert in een cijfer dat de winstgevendheid weerspiegelt die puur voortkomt uit de kernactiviteiten van het bedrijf, zonder de impact van externe factoren.

Het concept van Absolute EBITDA is vooral nuttig bij het vergelijken van de prestaties van verschillende bedrijven binnen dezelfde sector of branche, omdat het een uniforme maatstaf biedt die de invloed van financiering en belastingen elimineert. Hierdoor kunnen investeerders en analisten een meer nauwkeurige beoordeling maken van de operationele efficiëntie en winstgevendheid van verschillende bedrijven.

Bovendien kan Absolute EBITDA worden gebruikt als een indicator voor de financiële gezondheid van een bedrijf en als een hulpmiddel bij het nemen van investeringsbeslissingen. Een positieve Absolute EBITDA duidt op een gezonde operationele winstgevendheid, terwijl een negatief cijfer kan wijzen op problemen met de kernactiviteiten van het bedrijf.