Download de berekening van bereidstellingsprovisie.


Bereidstellingsprovisie

Bereidstellingsprovisie is een vergoeding die een financier rekent op het ongetrokken deel van een krediet.


Mede mogelijk gemaakt door – CNOOP Corporate FinanceBereidstellingsprovisie


Wat is bereidstellingsprovisie?

Bereidstellingsprovisie is een financiële term die verwijst naar een vergoeding die wordt betaald aan een geldverstrekker, zoals een bank of een kredietverstrekker, door een individu of een bedrijf om een lening of kredietfaciliteit beschikbaar te houden voor toekomstig gebruik. Deze provisie wordt doorgaans in rekening gebracht wanneer de kredietnemer nog geen gebruik maakt van het beschikbare krediet, maar wel de optie wil behouden om er in de toekomst gebruik van te maken.

De bereidstellingsprovisie dient als compensatie voor de geldverstrekker voor het feit dat zij middelen ter beschikking houdt die anders elders geïnvesteerd zouden kunnen worden om rendement te genereren. Het bedrag van de bereidstellingsprovisie kan variëren afhankelijk van de overeenkomst tussen de geldverstrekker en de kredietnemer, en het kan een vast bedrag zijn of een percentage van het totale kredietbedrag.

Over het algemeen geldt dat hoe groter het kredietfaciliteit is en hoe langer de periode waarin het beschikbaar wordt gehouden, hoe hoger de bereidstellingsprovisie zal zijn. Deze provisie kan een belangrijke overweging zijn voor kredietnemers bij het afsluiten van leningen of kredietfaciliteiten, aangezien het de uiteindelijke kosten van het krediet kan beïnvloeden.