Download een voorbeeld van een berekening van de Debt Service Capacity ratio.


Debt Service Capacity ratio

De Debt Service Capacity ratio toont aan in hoeverre de organisatie in staat is om aan de financieringsverplichtingen te voldoen. In een bankconvenant geldt veelal een minimum: de Debt Service Capacity ratio dient dan bijvoorbeeld minimaal 1,5 te bedragen.


Mede mogelijk gemaakt door CNOOP Corporate Finance