Download een voorbeeld van een berekening van de Debt Service Capacity ratio.


Debt Service Capacity ratio

De Debt Service Capacity ratio toont aan in hoeverre de organisatie in staat is om aan de financieringsverplichtingen te voldoen. In een bankconvenant geldt veelal een minimum: de Debt Service Capacity ratio dient dan bijvoorbeeld minimaal 1,5 te bedragen.

Debt Service Capacity ratio, ook wel bekend als de DSCR, is een financiële maatstaf die wordt gebruikt om de mogelijkheid van een bedrijf of individu om zijn schulden te kunnen terugbetalen te beoordelen. Het wordt vaak gebruikt door kredietverstrekkers, investeerders en financiële analisten om het risico van leningen of investeringen te evalueren.

De Debt Service Capacity ratio wordt berekend door de operationele cashflow van een entiteit te delen door de totale schuldverplichtingen die zij heeft. Met andere woorden, het meet de hoeveelheid beschikbare inkomsten die een entiteit heeft om zijn schulden af te lossen. Een DSCR van meer dan 1 geeft aan dat de entiteit voldoende inkomsten heeft om zijn schulden te dekken. Een ratio van minder dan 1 impliceert dat de entiteit niet genoeg operationele cashflow genereert om zijn schulden te kunnen terugbetalen en kan duiden op een verhoogd risico voor kredietverstrekkers.

De Debt Service Capacity ratio is een belangrijke indicator van de financiële gezondheid en stabiliteit van een entiteit. Het stelt investeerders en kredietverstrekkers in staat om de mate van risico te beoordelen dat gepaard gaat met het verstrekken van financiering aan een bepaalde entiteit. Een hogere DSCR wordt over het algemeen beschouwd als gunstig, omdat het aangeeft dat de entiteit beter in staat is om zijn schulden af te lossen en dus minder risicovol is voor investeerders en kredietverstrekkers. Daarentegen kan een lage DSCR wijzen op financiële moeilijkheden en kan het de kredietwaardigheid van een entiteit aantasten.


Mede mogelijk gemaakt door CNOOP Corporate Finance