Download een voorbeeld van een berekening van de DSO (Days Sales Outstanding).


DSO (Days Sales Outstanding)

Geld dat nog niet ontvangen is, kan je ook niet uitgeven. Daarom is het voor bedrijven zaak om hun DSO (Days Sales Outstanding) nauwlettend in de gaten te houden en te verbeteren. De DSO wordt als volgt berekend: Debiteurensaldo eind boekjaar delen door de omzet en daarna vermenigvuldigen met 30. Is de DSO hoger dan de gemiddelde krediettermijn, dan is er werk aan de winkel.

De berekening van DSO omvat het totale bedrag aan uitstaande debiteuren en de totale kredietsales gedurende een bepaalde periode. Dit totaalbedrag wordt vervolgens gedeeld door het gemiddelde dagelijkse kredietsales om het aantal dagen te bepalen.

Een lagere DSO wordt over het algemeen als gunstig beschouwd, omdat het aangeeft dat het bedrijf zijn openstaande facturen sneller int en dus een gezonder cashflowbeheer heeft. Een hogere DSO kan duiden op problemen met het debiteurenbeheer, zoals late betalingen door klanten, slecht kredietbeheer of inefficiënte factureringsprocessen.

Bedrijven streven ernaar hun DSO te optimaliseren door middel van verschillende strategieën, zoals het verbeteren van facturerings- en incassoprocedures, het aanbieden van kortingen voor vroege betalingen, of het aanscherpen van kredietvoorwaarden. Een grondig begrip van de DSO is cruciaal voor bedrijven om hun liquiditeitspositie te verbeteren en hun financiële gezondheid te waarborgen. Het stelt hen in staat om hun debiteurenrisico’s beter te beheren en eventuele problemen in het cashflowbeheer tijdig aan te pakken. Als belangrijke indicator binnen financiële analyses biedt DSO inzicht in de operationele efficiëntie en de algehele financiële prestaties van een bedrijf.


Mede mogelijk gemaakt door Boec / DSO (Days Sales Outstanding)