Download een voorbeeld van een berekening van het eigenwoningforfait 2023.


Berekening: eigenwoningforfait 2023

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat de Belastingdienst in uw belastingaangifte bij uw inkomen optelt, als u een koopwoning hebt die ook uw hoofdverblijf is.

De Belastingdienst doet dit, omdat ze het hebben van een koopwoning die ook uw hoofdverblijf is zien als inkomen. U bespaart immers op huur en hebt wel woongenot. Om dit inkomen te belasten is het eigenwoningforfait geïntroduceerd.

Het tarief is gebaseerd op een staffel. De meeste woningen hebben een waarde tot € 1.200.000. Het eigenwoningforfait 2023 bedraagt dan 0,35% van de WOZ-waarde op 1 januari 2022 (was in 2022 0,45% van de WOZ-waarde op 1 januari 2021).