Download een voorbeeld van een berekening van de interest coverage ratio.


Interest coverage ratio

De Interest coverage ratio wordt berekend door EBIT te delen door de rentelasten. Het convenant kan bijvoorbeeld als volgt overeengekomen worden: ‘De totale Interest coverage ratio mag niet lager zijn dan 1,25’.


Mede mogelijk gemaakt door CNOOP Corporate Finance | Interest coverage ratio


Wat is interest coverage ratio?

De interest coverage ratio is een financiële maatstaf die de mogelijkheid van een bedrijf om de rentelasten op zijn schulden te dekken, evalueert. Het wordt berekend door de brutowinst van het bedrijf te delen door de rentelasten die het moet betalen over een bepaalde periode, meestal een jaar. Deze ratio geeft aan in hoeverre het bedrijf in staat is om zijn renteverplichtingen na te komen met zijn operationele winst.

Een hogere interest coverage ratio geeft aan dat het bedrijf meer inkomsten genereert ten opzichte van zijn rentelasten, wat wijst op een gezondere financiële positie en een lager risico voor schuldeisers. Dit kan gunstig zijn bij het verkrijgen van leningen tegen gunstigere voorwaarden.

Aan de andere kant kan een lage interest coverage ratio duiden op een verhoogd risico, omdat het bedrijf mogelijk niet in staat is om zijn renteverplichtingen na te komen met zijn huidige inkomsten. Dit kan leiden tot financiële moeilijkheden en zelfs tot het niet kunnen voldoen aan schuldverplichtingen, wat de financiële stabiliteit van het bedrijf in gevaar brengt.

Over het algemeen is een gezonde interest coverage ratio afhankelijk van de industrie en andere factoren, maar doorgaans wordt een ratio van ten minste 2 als adequaat beschouwd, wat betekent dat het bedrijf twee keer zoveel operationele winst genereert als nodig is om zijn rentelasten te dekken.