Bij het verhuren van een huis wil de belastingdienst voor de aangifte box 3 graag de waarde van de woning weten. Daar het huis verhuurd is, is de waarde lager dan in onverhuurde staat. Om hiermee om te gaan heeft de belastingdienst de Leegwaarderatio bedacht.

De leegwaarderatiotabel biedt een waarderingsmethode voor verhuurd en verpacht vastgoed (waarbij de huurder ook huurbescherming geniet). De waarde is afhankelijk van de jaarlijkse huurprijs en de WOZ-waarde. Deel je de jaarlijkse huurprijs door de WOZ-waarde, dan geeft de leegwaarderatiotabel aan welk percentage van de WOZ-waarde de waarde van het verhuurde huis bepaalt.

Let op eventuele gewijzigde tarieven en voorwaarden. De berekening gaat uit van een normale huur (een huur die ook van toepassing zijn wanneer aan een willekeurige derde verhuurd zou worden).


Berekening: leegwaarderatio /  waarde verhuurde woning box 3 – 2024

Download de berekening van de waarde van een verhuurde woning met de leegwaarderatio voor de aangifte 2024 in box 3.


Berekening: leegwaarderatio /  waarde verhuurde woning box 3 – 2023

Download de berekening van de waarde van een verhuurde woning met de leegwaarderatio voor de aangifte 2023 in box 3.


Berekening: leegwaarderatio /  waarde verhuurde woning box 3 – 2022

Download de berekening van de waarde van een verhuurde woning met de leegwaarderatio voor de aangifte 2022 in box 3.


Berekening: leegwaarderatio /  waarde verhuurde woning box 3 – 2021

Download de berekening van de waarde van een verhuurde woning met de leegwaarderatio voor de aangifte 2021 in box 3.


Mede mogelijk gemaakt door Anno Vastgoed


Wat is leegwaarderatio?

Het Leegwaarderatio (LWR) is een cruciale term binnen de context van vastgoedbeleggingen in Nederland, met name in Box 3 van de belastingwetgeving. Dit concept speelt een essentiële rol bij het bepalen van de belastbare waarde van vastgoedobjecten die worden opgenomen in de vermogensrendementsheffing.

Het LWR vertegenwoordigt het percentage van de potentiële huurinkomsten van een pand dat de eigenaar naar verwachting zal ontvangen, zelfs als het pand gedurende een deel van het jaar leeg staat. Met andere woorden, het geeft een schatting van de mogelijke opbrengst die een pand zou kunnen genereren, zelfs in tijden van leegstand.

Het vaststellen van een accuraat LWR is van groot belang omdat het direct van invloed is op de belasting die een eigenaar verschuldigd is over het vastgoed in Box 3 van de inkomstenbelasting. In dit belastingkader wordt het vermogen in deze box belast tegen een vast percentage, gebaseerd op een fictief rendement op het vermogen, ongeacht het werkelijke rendement.

Voor vastgoedbeleggers kan het optimaliseren van het LWR gunstig zijn om de belastingdruk te verminderen.