Download een voorbeeld van een berekening van de omzetratio.


Omzetratio

De omzetratio wordt berekend door het eigen vermogen per einde boekjaar te delen door de omzet van het boekjaar en de uitkomst te vermenigvuldigen met 100%. Het convenant kan bijvoorbeeld als volgt overeengekomen worden: ‘De totale omzetratio moet altijd minimaal 15% zijn’.

Omzetratio, ook wel bekend als omloopsnelheid, is een financiële ratio die de efficiëntie van een bedrijf bij het omzetten van zijn activa in omzet meet gedurende een bepaalde periode, meestal een jaar. Het wordt berekend door de totale omzet van een bedrijf te delen door het gemiddelde van zijn totale activa gedurende dezelfde periode. Een hogere omzetratio geeft over het algemeen aan dat een bedrijf zijn activa efficiënter gebruikt om omzet te genereren.

Een hoge omzetratio kan duiden op een efficiënte bedrijfsvoering, waarbij activa snel worden omgezet in omzet, wat kan wijzen op een gezonde cashflow en een effectieve verkoop- en distributiestrategie. Aan de andere kant kan een lage omzetratio duiden op inefficiëntie, zoals overmatige voorraadniveaus, slechte debiteurenbeheer of onvoldoende benutting van activa.

Het is belangrijk om de omzetratio te vergelijken met eerdere perioden binnen hetzelfde bedrijf, evenals met sectorgenoten, om trends te identificeren en te beoordelen of de efficiëntie van het bedrijf verbetert of verslechtert. Over het algemeen is een consistent hoge omzetratio een teken van gezonde bedrijfsactiviteiten en efficiënt gebruik van middelen.


Mede mogelijk gemaakt door CNOOP Corporate Finance | Omzetratio