Download een voorbeeld van een berekening van de omzetratio.


Omzetratio

De omzetratio wordt berekend door het eigen vermogen per einde boekjaar te delen door de omzet van het boekjaar en de uitkomst te vermenigvuldigen met 100%. Het convenant kan bijvoorbeeld als volgt overeengekomen worden: ‘De totale omzetratio moet altijd minimaal 15% zijn’.


Mede mogelijk gemaakt door CNOOP Corporate Finance | Omzetratio