Download de berekening van het aantal uren ouderschapsverlof.


Berekening aantal uren ouderschapsverlof

Werknemers met een kind tot 8 jaar kunnen in beginsel ouderschapsverlof aanvragen (er zijn aanvullende regels en criteria van toepassing).

Als u recht heeft op ouderschapsverlof, bedraagt het recht maximaal 26 keer het aantal uren dat u per week werkt (contracturen).

Bij een verandering in de contracturen (meer of minder) wordt een nieuwe berekening gemaakt van het resterend aantal uren ouderschapsverlof.

In de berekening wordt het reguliere ouderschapsverlof berekend en bestaat direct de mogelijkheid om het aantal resterende uren ouderschapsverlof bij meer of minder contracturen te berekenen.