Download de berekening van de provisie voor een BMKB-G krediet.


Berekening provisie borgstelling BMKB-G

De overheid wenst verduurzamingsinvesteringen voor het mkb te stimuleren. Om dit te realiseren, heeft de overheid de BKMB-G krediet geïntroduceerd. Dit is een borgstelling van 90% op max. 75% van het totale krediet behorende bij de investering. Voor deze borgstelling rekent de overheid een provisie.

De provisie voor borgstelling BMKB-G is een financiële waarborg die wordt ingesteld als onderdeel van de Borgstellingsregeling voor het Midden- en Kleinbedrijf Garantie (BMKB-G). Deze regeling is ontworpen om kredietverlening aan het MKB te bevorderen door banken te ondersteunen bij het verstrekken van leningen aan bedrijven die anders moeilijk toegang zouden hebben tot financiering.

De provisie fungeert als een soort verzekeringspremie die door de leningnemer wordt betaald aan de bank of financiële instelling die het krediet verstrekt. Het bedrag van de provisie wordt vastgesteld als een percentage van het totale borgstellingsbedrag en wordt eenmalig betaald bij het aangaan van de lening. Het dient als een vorm van risicocompensatie voor de bank, omdat de BMKB-G-regeling een deel van het kredietrisico van de lening overneemt.

Door het betalen van de provisie kunnen MKB-bedrijven profiteren van gunstigere financieringsvoorwaarden, zoals lagere rentetarieven of soepelere kredietvoorwaarden, omdat de bank minder risico loopt bij het verstrekken van het krediet. Dit moedigt banken aan om leningen te verstrekken aan bedrijven die anders mogelijk als te riskant worden beschouwd.

Kortom, de provisie voor borgstelling BMKB-G is een mechanisme dat deel uitmaakt van de BMKB-G-regeling en dat financiële instellingen helpt om leningen te verstrekken aan het MKB door een deel van het kredietrisico te verzekeren, wat uiteindelijk de toegang tot financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen vergemakkelijkt.


Mede mogelijk gemaakt door CNOOP Corporate FinanceBMKB-Groen