Berekening: kengetal quick ratio

Download de berekening van kengetal quick ratio. Berekening kengetal quick ratio De liquiditeit verschaft informatie over of de onderneming in staat is om op de korte termijn (<1 jaar) aan haar schulden te voldoen. Bij de quick ratio wordt de voorraad niet meegenomen in de berekening. Verwant aan de quick ratio is de current ratio […]

Lees verder

Berekening: provisie borgstelling BMKB-G

Download de berekening van de provisie voor een BMKB-G krediet. Berekening provisie borgstelling BMKB-G De overheid wenst verduurzamingsinvesteringen voor het mkb te stimuleren. Om dit te realiseren, heeft de overheid de BKMB-G krediet geïntroduceerd. Dit is een borgstelling van 90% op max. 75% van het totale krediet behorende bij de investering. Voor deze borgstelling rekent […]

Lees verder

Berekening: kengetal rentabiliteit eigen vermogen

Download de berekening van kengetal rentabiliteit eigen vermogen. Berekening kengetal rentabiliteit eigen vermogen De rentabiliteit verschaft informatie over hoe efficiënt de onderneming het vermogen inzet om het rendement dat gegenereerd wordt te behalen. Bij de rentabiliteit eigen vermogen wordt het rendement op vreemd vermogen geëlimineerd uit de berekening. Mede mogelijk gemaakt door Boec – Kengetallen

Lees verder

Berekening: kengetal current ratio

Download de berekening van kengetal current ratio. Berekening kengetal current ratio Kengetal current ratio is relevant voor de liquiditeit. Kengetal current ratio verschaft informatie over of de onderneming in staat is om op de korte termijn (<1 jaar) aan haar schulden te voldoen. Bij de current ratio wordt de voorraad als teller meegenomen in de […]

Lees verder

Berekening: kengetallen

Download de berekening van kengetallen / financiële ratio’s. Berekening kengetallen Kengetallen (of financiële ratio’s) vertellen de gebruiker van de financiële cijfers meer over de prestaties van de onderneming. Wanneer de kengetallen over meerdere perioden vergeleken worden, geven de cijfers richting of de onderneming de goede kant uit gaat. De belangrijkste kengetallen zien toe op liquiditeit, […]

Lees verder