Berekening: kengetal rentabiliteit totaal vermogen

Download de berekening van kengetal rentabiliteit totaal vermogen. Berekening kengetal rentabiliteit totaal vermogen De rentabiliteit verschaft informatie over hoe efficiënt de onderneming het vermogen inzet om het rendement dat gegenereerd wordt te behalen. Bij de rentabiliteit totaal vermogen wordt het saldo van het rendement op eigen vermogen en het rendement op vreemd vermogen gehanteerd. Mede […]

Lees verder

Berekening: kengetal quick ratio

Download de berekening van kengetal quick ratio. Berekening kengetal quick ratio Het kengetal Quick Ratio, ook bekend als de Acid-Test Ratio, is een financiële maatstaf die wordt gebruikt om de liquiditeit van een bedrijf te beoordelen. Het berekent de verhouding tussen snel liquideerbare activa en kortlopende verplichtingen, waarbij snel liquideerbare activa worden gedefinieerd als activa […]

Lees verder

Berekening: provisie borgstelling BMKB-G

Download de berekening van de provisie voor een BMKB-G krediet. Berekening provisie borgstelling BMKB-G De overheid wenst verduurzamingsinvesteringen voor het mkb te stimuleren. Om dit te realiseren, heeft de overheid de BKMB-G krediet geïntroduceerd. Dit is een borgstelling van 90% op max. 75% van het totale krediet behorende bij de investering. Voor deze borgstelling rekent […]

Lees verder

Berekening: kengetal solvabiliteit

Download de berekening van kengetal solvabiliteit. Berekening kengetal solvabiliteit De solvabiliteit verschaft informatie over of de onderneming in staat is om op de lange termijn (>1 jaar) aan haar schulden te voldoen. Voor de continuiteïtsveronderstelling is de solvabiliteitsratio belangrijk. De solvabiliteit kan volgens verschillende methoden berekend worden. Zo kan de solvabiliteit uitgedrukt worden als eigen […]

Lees verder

Berekening: kengetal rentabiliteit vreemd vermogen

Download de berekening van kengetal rentabiliteit vreemd vermogen. Berekening kengetal rentabiliteit vreemd vermogen De rentabiliteit verschaft informatie over hoe efficiënt de onderneming het vermogen inzet om het rendement dat gegenereerd wordt te behalen. Bij de rentabiliteit vreemd vermogen wordt het rendement op eigen vermogen geëlimineerd uit de berekening. Het kengetal rentabiliteit vreemd vermogen, ook bekend […]

Lees verder

Berekening: kengetal current ratio

Download de berekening van kengetal current ratio. Berekening kengetal current ratio Kengetal current ratio is relevant voor de liquiditeit. Kengetal current ratio verschaft informatie over of de onderneming in staat is om op de korte termijn (<1 jaar) aan haar schulden te voldoen. Bij de current ratio wordt de voorraad als teller meegenomen in de […]

Lees verder